ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาข้อมูลสินค้าในเว็บไซด์

dot
dot
รับติดตั้งจานดาวเทียม (Satellite)
dot
dot
รับติดตั้งเสาดิจิตอลทีวี (Digital TV)
dot
dot
รับติดตั้งระบบทีวีรวม (MATV)
dot
dot
ชุดกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
dot
dot
ติดตั้งสัญญาณกันขโมย ALARM
dot
การเลือกช่องรายการ และเลือกดาวเทียม

   การเลือกช่องรายการ

 1. กดปุ่ม OK ที่รีโมท จะมีรายชื่อดาวเทียมเรียงขึ้นมาทางด้านซ้าย และรายชื่อช่องรายการเรียงขึ้นมาทางดาวขวา สังเกตแถบสีฟ้าจะปรากฎขึ้นมาสองแถบ แถบสีด้านซ้ายจะแสดงว่ากำลังเปิดอยู่ที่ดาวเทียม Thaicom 2-5 และแถบด้านขวา จะแสดงว่ากำลับเปิดที่ ช่อง 3

2. ให้กดปุ่มลูกศรเลื่อนลง ที่รีโมท สังเกตแถบสีฟ้า ที่ช่องรายการ โดยการกดลูกศร ขึ้น - ลง เพื่อเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชม จากนั้นกดปุ่ม OK ที่รีโมท เพื่อเลือกช่อง

3. ช่องรายการที่เลือกก็จะแสดงขึ้นมา

 


   การเลือกดาวเทียม

1. กดปุ่ม OK ที่รีโมท จะมีแถบรายชื่อดาวเทียม เรียงขึ้นมาทางด้านซ้าย และจะมีรายชื่อช่องรายการเรียงขึ้นมาทางด้านขวา  

2. ให้กดปุ่ม Menu ที่รีโมท สังเกตแถบสีฟ้า จะสว่างแค่ฝั่งดาวด้านซ้าย อย่างเดียว ที่เป็นรายการชื่อดาวเทียม 

3. ให้กดลูกศร ขึ้น - ลง ที่รีโมท เพื่อเลือกรายชื่อดาวเทียม ที่ต้องการรับชม (ชื่อดาวเทียม ที่ตามหลังว่า KU แสดงว่าดาวเทียมดวงนั้นเป็นระบบ KU-Band ซึ่งถ้าเราติดตั้งเฉพาะระบบ C-Band ก็จะรับไม่ได้) 

4. เมื่อเลือกดาวเทียมที่ต้องการรับชมได้แล้วก็กดปุ่ม OK จะมีแถบสีฟ้าสว่างที่ดาวขวา (ช่องรายการ)  จากนั้นให้เรากดปุ่มลูกศร ขึ้น - ลง เลือกช่องรายการที่ต้องการรับชม จากนั้นก็กดปุ่ม OK เพื่อเลือกช่องรายการ 

5. เมื่อกดปุ่ม OK แล้วให้รอสักครู่ เครื่องจะทำการปรับหน้าจานไปรับดาวเทียมที่เราเลือกโดยอัตโนมัต โดยสังเกตที่หน้าเครื่องรับ จะมีไฟกระพริบ เมื่อถึงตำแหน่งดาวเทียมที่เราเลือก ไฟกระพริบที่หน้าเครื่องก็จะหยุด และภาพช่องรายการ ก็จะมา


การใช้งานเครื่อง Dynasat F1 หน้า  <1>, <2>, <3>, <4>, <5>,<6>
การใช้งานเครื่อง Dynasat F1

การหาตำแหน่งตำแหน่งดาวเทียม เครื่องรับ Dynasat F1
การเพิ่มความถี่ใหม่ เครื่องรับ Dynasat F1
การเรียงช่องรายการ และลบช่องรายการ (Move & Edit)
การค้นหาสัญญาณ (Search) เครื่องรับ Dynasat F1
การใส่คีย์ DreamCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แซทเทิลไลท์ จำกัด (กรุงเทพ) 339/3 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-743 7006, 02-743-7449, 02-747 9409, 01-642 2573, 09-120 2573 แฟกซ์ 02-393 2080
Email : sales@forwardsat.com เวลาทำการ 8.00 - 20.00 น. ทุกวัน ( จันทร์ - อาทิตย์ )