ติดตั้งกล้องวงจรปิดฟูจิโกะ และเคนโปร รับประกันค่าบริการซ่อม ฟรี 3 ปี
ReadyPlanet.com
dot
ติดต่อเราได้ทาง Line นะคะ ตอบทันที
dot
dot
ค้นหาข้อมูลสินค้าในเว็บไซด์

dot
dot
รับติดตั้งจานดาวเทียม (Satellite)
dot
bulletจานดาวเทียม ติดตั้งหลายจุด
bulletจานดาวเทียม พร้อมติดตั้ง
bulletจานดาวเทียมปิคนิค
dot
รับติดตั้งเสาดิจิตอลทีวี (Digital TV)
dot
bulletเสาดิจิตอลทีวี ระบบทีวีรวม
bulletติิดตั้งดิจิตอลทีวี บ้านพักอาศัย
bulletอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลทีวี
bulletเสาอากาศทีวี / Antenna
dot
รับติดตั้งระบบทีวีรวม (MATV)
dot
bulletชุดงานระบบทีวีรวม MBOX 10 CH
bulletชุดงานระบบทีวีรวม MBOX 14 CH
bulletชุดงานระบบทีวีรวม MBOX 20 CH
bulletชุดงานระบบทีวีรวม MBOX 24 CH
bulletชุดงานระบบทีวีรวม MBOX 28 CH
bulletรับติดตั้งระบบทีวีรวม (MATV)
bulletชุดโปรโมชั่นงานระบบทีวีรวม
bulletชุดงานระบบ GMM Z MATV
dot
ชุดกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
dot
bulletกล้องวงจรปิด KENPRO
dot
ติดตั้งสัญญาณกันขโมย ALARM
dot
bulletสัญญาณกันขโมย CHUANGO
bulletสัญญาณกันขโมย FUJIKO
dot
อุปกรณ์ไม้กั้น
dot
bulletไม้กั้นทางเข้า ออก อัตโนมัติ
bulletไม้กั้นทาง อัตโนมัติ HV-BR04


รับติดตั้งเสาอากาศทีวี ดิจิตอล
รับติดตั้งจานดาวเทียม
ตัวอย่างผลงานติดตั้งระบบทีวีรวม,ระบบ MATV, ระบบ Digital TV
ตัวอย่างผงงานติดตั้งกล้องวงจรปิด
ชุดกล้องวงจรปิด Hiview HD TVI
กล้องวงจรปิด Kenpro HD TVI
ประกันของหายจ่ายจริง
รับประกันนาน 3 ปี
รับติดตั้งสัญญาณกันขโมย CHUANGO, Fujiko, Hiview
บริการติดตั้งระบบควบคุมประตู และบันทึกเวลาการทำงาน


ติดตั้งกล้องวงจรปิดฟูจิโกะ และเคนโปร รับประกันค่าบริการซ่อม ฟรี 3 ปี
 ติดตั้งกล้องวงจรปิด Kenpro และ Fujiko รับประกัน 3 ปี
 
กล้องวงจรปิด ฟูจิโกะ เคนโปร รับประกัน 3 ปี** 
 
ประเภทสินค้า
รับประกัน
เพิ่มเติม
Camera
3 Y
 • ปีที่ 1 ฟรีค่าแรง ,ฟรีอะไหล่
 • ปีที่ 2 ฟรีค่าแรง ,ไม่รวมอะไหล่
 • ปีที่ 3 ฟรีค่าแรง ,ไม่รวมอะไหล่
DVR
3 Y
 • ปีที่ 1 ฟรีค่าแรง ,ฟรีอะไหล่
 • ปีที่ 2 ฟรีค่าแรง ,ไม่รวมอะไหล่
 • ปีที่ 3 ฟรีค่าแรง ,ไม่รวมอะไหล่
Adapter
3 M
 
Accreeories**
NO
 
 
รายละเอียดมีดังนี้  3 ปี** 

** ฟรี 3ปี ไม่มีค่าบริการซ่อม

 * ค่าอะไหล่คิดตามจริง หลังระยะเวลาการรับประกันดังนี้

 1. Dealer 1ปี 6เดือน ฟรีค่าอะไหล่*

 2. User 1ปี ฟรีค่าอะไหล่*

 3. ยกเว้น อุปกรณ์ต่อพวงอื่นๆ เช่น อแดปเตอร์ สาย ฯลฯ 

 ไม่รวมบริการติดตั้ง Service On Site ( แล้วแต่เงื่อนไข 

อ้างอิงเงื่อนไขการรับประกัน

 - สินค้าต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่แตก หัก บิดงอ ฯลฯ

 - ไม่รับประกันสินค้าที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง

 - ไม่รับประกันการใช้งานผิดวิธี ผิดประเภท

 - ไม่รับประกันเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ / อัคคีภัย หรือความผิดพลาดของกระแสไฟ

 - ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์ต่อพวง หรือเกิดจากการเก็บรักษาผิดวิธี

 - Void Warranty ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือแก้ไข Series Number

 


เงื่อนไขการรับประกันโดยบริษัท เอส.จี.ดี
  เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าทั่วไป
 • การบริการนี้จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์สินค้าที่ซื้อโดยตรงกับบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เอส.จี.ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า  เท่านั้น
 • สินค้าและอุปกรณ์ส่วนควบคุมต่างๆ ต้องเกิดจากความผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิต
 • ผลิตภัณฑ์กล้องและเครื่องบันทึกมีอะไหล่สำรอง ในระยะไม่เกิน 3 ปี
  1. รับประกันสินค้า บริการซ่อมฟรีพร้อมอะไหล่ ในปีที่ 1
  2. รับประกันสินค้า บริการฟรีเฉพาะค่าแรง โดยคิดค่าอะไหล่ตามราคาจริง ในปีที่ 2 และปีที่ 3
  ข้อยกเว้นการประกันสินค้า
 • ใบรับประกันสูญหาย
 • รหัสควบคุมสินค้าและอุปกรณ์ (Serial number) ของสินค้าถูกแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
 • สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าและอุปกรณ์ (Void Werranty) ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถเห็นสาระสำคัญได้
 • สภาพของอุปกรณ์ผิดรูปทรงจากเดิม เช่น แตก,หัก,บิ่น,งอ,ยุบ,เบี้ยว,ร้าว,ทะลุ,ขีดข่วน เป็นต้น
 • สภาพของอุปกรณ์เกิดจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบน้ำ, เกิดรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, เกิดรอยไหม้,ผิดรูปจากความร้อนภายนอก เป็นต้น
 • ความเสียหายอันเนื่องจากอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ที่ไม่ใช่สินค้าของบริษัทฯ
 • ความเสียหายอันเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ได้แก่ ไฟฟ้าดับ, ไฟฟ้าตก, ไฟฟ้าเกิน, ไฟฟ้ารั่ว เป็นต้น
 • ความเสียอันเนื่องจากภัยธรรมชาต ได้แก่ ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากฟ้าผ่า, ภัยจากลมพายุ เป็นต้น
 • ความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัย ทั้งหมดหรือบางส่วนจนเป็นเหตุให้สินค้าและอุปกรณ์ได้รับความเสียหายข้อกำหนดในการขอรับบริการ
  ข้อกำหนดในการขอรับบริการ
 • หากสินค้าและอุปกรณ์มีปัญหาในการใช้งาน ทางผู้ซื้อต้องจัดส่งให้ บริษัท เอส.จี.ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 54/5-6 ซอยหน้าวัง ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรือสาขาและตัวแทนจำหน่าย พร้อมแจ้งปัญหาของสินค้า ระบุผู้ที่รับผิดชอบ และเบอร์โทรกลับ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการปฏับัติงาน
 • การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

Terms and Conditions of Repair and Service
  General Regulations
 • The service covers only the products which were directly bought from the company or from the dealers authorized by SGD Inter Trading Co., Ltd. under the …………. Trademark.
 • The damage of the products, accessories, or any controllers must occur from the error of the product standard.
 • The spare parts of the cameras and DVRs will be reserved for three years only
  1. 1st year product warranty : Repairing service charge and replacement parts are all free.
  2. 2nd and 3rd year product warranty : Repairing service charge is free but replacement parts will be charged.
  Product Warranty Exceptions
 • The product warranty document is lost.
 • Serial Number of the product is edited or changed.
 • Void Warranty isn’t in the proper condition or is blocked out until the essence of the warranty can’t be seen.
 • The condition of the product occurs from the wrong usage type.
 • The condition of the product shape is deformed from the original. For instance, the product is broken, nicked, bent, crooked, cracked, perforated, scratched, and so forth.
 • The condition of the product occurs from the improper storage. For instance, the product has water stain, rust, moss, burn, is deformed from the external heat, and so forth.
 • The damage occurred from any other peripheral device which was not the company’s product.
 • The damage occurred from electrical system failure such as blackout, brownout, excessive electricity, electrical leakage, and so forth.
 • The damage occurred from natural disasters such as flood, thunder, storm, and so forth.
 • The damage occurred from conflagration, wholly or partially, which caused the damage to the product.
  Regulations for service
 • In case customer has the problem concerning product and accessory usage, customer must deliver the product to the Head Office, SGD Inter Trading Co., Ltd., located at 54/5-6 Soi Nawang, Charoenkrung Road, Wangburapapirom, Pranakorn, Bangkok 10200, to the branches, or to the authorized dealers of the company directly, together with the attached document specified the problem occurred and the name and the telephone number of the responsible person for the ease of operation.
 • The numbers of service are not restricted but they must be under the repair and service terms and conditions.
 
 

 

สนใจติดตั้งกล้องวงจรปิด Fujiko และ Kenpro โทร. 092-264 8365