กันของหายจ่ายจริง สูงสุด 300,000 บาท กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ReadyPlanet.com
dot
ติดต่อเราได้ทาง Line นะคะ ตอบทันที
dot
dot
ค้นหาข้อมูลสินค้าในเว็บไซด์

dot
dot
รับติดตั้งจานดาวเทียม (Satellite)
dot
bulletจานดาวเทียม ติดตั้งหลายจุด
bulletจานดาวเทียม พร้อมติดตั้ง
bulletจานดาวเทียมปิคนิค
dot
รับติดตั้งเสาดิจิตอลทีวี (Digital TV)
dot
bulletเสาดิจิตอลทีวี ระบบทีวีรวม
bulletติิดตั้งดิจิตอลทีวี บ้านพักอาศัย
bulletอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลทีวี
bulletเสาอากาศทีวี / Antenna
dot
รับติดตั้งระบบทีวีรวม (MATV)
dot
bulletชุดงานระบบทีวีรวม MBOX 10 CH
bulletชุดงานระบบทีวีรวม MBOX 14 CH
bulletชุดงานระบบทีวีรวม MBOX 20 CH
bulletชุดงานระบบทีวีรวม MBOX 24 CH
bulletชุดงานระบบทีวีรวม MBOX 28 CH
bulletรับติดตั้งระบบทีวีรวม (MATV)
bulletชุดโปรโมชั่นงานระบบทีวีรวม
bulletชุดงานระบบ GMM Z MATV
dot
ชุดกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
dot
bulletกล้องวงจรปิด KENPRO
dot
ติดตั้งสัญญาณกันขโมย ALARM
dot
bulletสัญญาณกันขโมย CHUANGO
bulletสัญญาณกันขโมย FUJIKO
dot
อุปกรณ์ไม้กั้น
dot
bulletไม้กั้นทางเข้า ออก อัตโนมัติ
bulletไม้กั้นทาง อัตโนมัติ HV-BR04


รับติดตั้งเสาอากาศทีวี ดิจิตอล
รับติดตั้งจานดาวเทียม
ตัวอย่างผลงานติดตั้งระบบทีวีรวม,ระบบ MATV, ระบบ Digital TV
ตัวอย่างผงงานติดตั้งกล้องวงจรปิด
ชุดกล้องวงจรปิด Hiview HD TVI
กล้องวงจรปิด Kenpro HD TVI
ประกันของหายจ่ายจริง
รับประกันนาน 3 ปี
รับติดตั้งสัญญาณกันขโมย CHUANGO, Fujiko, Hiview
บริการติดตั้งระบบควบคุมประตู และบันทึกเวลาการทำงาน


กันของหายจ่ายจริง สูงสุด 300,000 บาท กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 ติดตั้งกล้องวงจรปิด FUJIKO หรือ KENPRO  รับสิทธิประโยชน์ ประกันของหาย (การประกันภัยโจรกรรม) ทันที
ของหาย จ่ายจริง 100,000 บาท ของหายจ่ายจริง 200,000 บาท ของหายจ่ายจริง 300,000 บาท
สำหรับติดตั้งชุดโปรโมชั่น 4 กล้อง สำหรับติดตั้งชุดโปรโมชั่น 8 กล้อง สำหรับติดตั้งชุดโปรโมชั่น 16 กล้อง
 
ประกันของหาย จ่ายจริง จากกล้องวงจรปิด Fujiko และ Kenpro
 
ใบรับสิทธิประโยชน์ การประกันภัยโจรกรรม บริษัท กรุงเทพประกันภัย
 
เรียน ท่านเจ้าของกล้องวงจรปิด FUJIKO และ KENPRO
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอมอบความคุ้มครอง สำหรับทรัพย์สินในสถานที่ ที่ท่านได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด FUJIKO และ KENPRO ( เฉพาะการติดตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของ FUJIKO และ KENPRO เท่านั้น ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 ประเภทกรมธรรม์
 ความคุุ้มครอง

                                                                    ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

                             เงื่อนไข

                                                                                                                 ระยะเวลาคุ้มครอง
                                                                   อาณาเขตคุ้มครอง
ความรับผิดชอบส่วนแรก
: การประกันภัยโจรกรรม
: ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย รวมถึงทรัพย์ที่ได้ส่งมอบการครอบครองให้กับผู้เอาประกันภัยดูแล ทั้งนี้ไม่รวมถึง ทรัพย์สินของบุคคลอื่น
: เฉพาะทรัพย์สิน ที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย ที่กล้องวงจรปิด FUJIKO และ KENPRO สามารถบันทึกภาพไว้ได้ 
: ต้องมีภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบันทึกจากกล้องวงจรปิด FUJIKO และ KENPRO แสดงเหตุการณ์ที่เกิดการโจรกรรม ซึ่งเห็นถึงบุคคลที่ก่อเหตุโจรกรรม และเห็นรูปพรรณสัณฐานของทรัพย์สิน ที่สูญเสียหรือเสียหาย ( ก่อนเกิดเหตุ 30 นาที ถึงหลังเกิดเหตุ 15 นาที )
: 1 ปี นับจากวันที่ชำระค่ากล้อง และค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด FUJIKO และ KENPRO (สำหรับผู้ที่มีใบเสร็จ ใบส่งมอบงาน ผังแสดงจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด และใบรับสิทธิประโยชน์ การประกันภัยโจรกรรมเท่านั้น)
: ภายในเขตประเทศไทย
: จำนวนเงินความรับผิดชอบส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัย ต้องรับผิดชอบเอง (Deductible) 10% หรือขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับความสูญเสีย หรือเสียหายในแต่ละครั้ง และทุกครั้ง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

การเรียกร้องสินไหมทดแทน 

 1. ติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ฝ่ายสินไหมทดแทน บมจ. กรุงเทพประกันภัย โทร. 02-285 8425 หรือ 02-285 8431
 2. เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ใบเสร็จรับเงิน และใบส่งมอบงาน
 • ผังแสดงจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด
 • ใบรับสิทธิประโยชน์การประกันภัยโจรกรรม
 • ภาพเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่ก่อเหตุโจรกรรม และรูปพรรณสัณฐานของทรัพย์สิน ที่สูญเสีย หรือเสียหาย ซึ่งบันทึกได้จากกล้องวงจรปิด FUJIKO และ KENPRO
 • บันทึกรายงานประจำวันจากสถานีตำรวจ
 • เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ แล้วแต่กรณี

ข้อยกเว้น 

 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ( Deductible )
 2. ความเสียหายของกระจก หรืือสิ่งประดับบนกระจก หรือข้อความบันกระจก
 3. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิม์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
 4. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ หรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย ในสถานที่ตามที่ ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ หรือเกิดจากการกระทำ โดยผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
 5. ความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดจากอัคคีภัย หรือระเบิด ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการระเบิด อันมีผลมาจาก การเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัยโดยการใช้วัตถุระเบิด และมีเจตนาเพื่อที่จะทำการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
 6. ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ถูกทอดทิ้งโดยไม่มีผู้อาศัยอยู่ หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
 7. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า
 8. ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจราจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฏ การปฏิวัติ การยึดทรัพย์โดยคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
 9. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวกล้องวงจรปิด FUJIKO หรือ KENPRO และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ
 10. รถที่ต้องทำประกันภันตาม พ.ร.บ. ได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงงานอื่น

 

 รับบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดสำรวจพื้นที่ เพื่อให้ติดต่อกลับได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้นะครับ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด