ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาข้อมูลสินค้าในเว็บไซด์

dot
dot
รับติดตั้งจานดาวเทียม (Satellite)
dot
dot
รับติดตั้งเสาดิจิตอลทีวี (Digital TV)
dot
dot
รับติดตั้งระบบทีวีรวม (MATV)
dot
dot
ชุดกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
dot
dot
ติดตั้งสัญญาณกันขโมย ALARM
dot
การติดตั้งจาน 5.5 Dynasat ฟิกซ์ (1) article

 

   ตั้งเสา  โดยพยายามตั้งให้ได้ 90 องศาตั้งฉากกับพื้น 
   โดยใช้ตัววัดมุม
   ประกบหน้าจานทีละคู่  โดยใช้น็อตเบอร์ 10 ตัวยาว  โดยเว้น
    รูร้อยน็อตด้านในสุดไว้
   ประกอบแขนฟีด  โดยให้เขนฟีดอยู่ระหว่าง Scalar ring
   และฐานรองหมวก  โดยใช้แขนฟีดด้านที่มีรู 2 รู  แล้วร้อย
   น็อตที่รูด้านนอก (หงายฐานรองหมวกขึ้นเพื่อรองรับการทำ
   DUO NSS6)
   นำแขนฟีดที่ประกอบเสร็จแล้วไปประกอบกับหน้าจาน  โดย
   ใช้น็อตเบอร์ 10
   นำส่วนคอจานมาประกอบให้ได้ดังรูป  โดยใช้น็อตเบอร์ 17
   ในส่วนประกับคอจาน  และตรงฐานรองจาน
   นำจานและคอจานที่ประกอบเสร็จแล้วไปประกอบกับเสา
   ทำการร้อยน็อตยึดหน้าจานกับคอจาน โดยใช้น็อตเบอร์ 12
   แล้วจึงใช้ แผ่นปิดก้นจานเพื่อให้จานเข้ารูป
   นำ LNB ใส่ในช่อง Scalar ring  โดยให้ระยะโฟกัสอยู่ที่
    38-40
   หมุนเลของศาของดาวเทียมที่ต้องการให้ตรงกับตัว N ด้าน
   นอกวง  เช่น ดาวเทียม Thaicom 2/5 ให้หมุนเลข 240
   ให้ตรงกับตัว N วงนอก
   นำเข็มทิศไปทาบกับหัว LNB โดยให้ตัว N นอกวงหันลง
    พื้น  แล้วจึงหมุนเลข 0 ของ LNB ให้หันไปตรงกับตัว W
    ด้านวงในของเข็มทิศ

<1><2><3>| NextCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แซทเทิลไลท์ จำกัด (กรุงเทพ) 339/3 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-743 7006, 02-743-7449, 02-747 9409, 01-642 2573, 09-120 2573 แฟกซ์ 02-393 2080
Email : sales@forwardsat.com เวลาทำการ 8.00 - 20.00 น. ทุกวัน ( จันทร์ - อาทิตย์ )